Økonomistyring

Uniconsult kan bistå på en rekke områder innenfor økonomistyring, enten generelle behov, med å forbedre finansiell rapportering internt og eksternt, ved forbedringsprosjekter, samt utvikling av foretakets risikostyring og internkontroll. Vi er raskt operative i virksomheten, og fokuserer på å etablere et godt samarbeid og arbeide tett sammen med organisasjonen. Vi er opptatt av kompetanseoverføring mellom konsulent og kunde for å sikre et vellykket og varig resultat.

Eksempler på fagområder hvor våre konsulenter kan bistå:

Generell økonomistyring:

  • Intern kontroll
  • Gjennomgang og forbedring av prosesser og rutiner
  • Økonomihåndbøker og prosedyrer

Øvrige kompetanseområder:

  • Omorganisering og restrukturering
  • Finansiell analyse for beslutningsstøtte
  • Kostnadseffektivisering