Nyansatt

Mette Hesjedal til Uniconsult

284_16_uniconsult_00096
Mette Hesjedal (36) er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU. Hun har over 10 års erfaring som konsulent og linjeleder fra blant annet Accenture, Redd Barna og Doorway. Mette har variert oppdragserfaring fra prosjekter i offentlig sektor, telekom, bank- og forsikring samt bistandsbransjen. Hun har sittet som team- og prosjektleder primært innen systemutvikling og organisasjons- og endringsledelse. I tillegg har Mette hatt ulike avdelingslederansvar med rapportering til styre og eiere som del av ledergruppen. Hun har god erfaring fra å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning- og teknisk side, og er ofte prosessdriver som er vant med å håndtere ulike interessenter og deres behov. Mette jobber like gjerne med analyser og behovskartlegging i tidlige prosjektfaser, som med operasjonelt arbeid for å følge sine prosjekter og leveranser i mål. Videre har hun erfaring fra kommunikasjons- og opplæringsarbeid, i tillegg til å overføre prosjekter til linjen. Mette får tilbakemeldinger på at hun har gode samarbeidsegenskaper, knytter raskt relasjoner, er positiv og fleksibel. Hun ser løsninger og jobber strukturert, og er målrettet i sitt arbeid.