Nyansatt

John Kirkholt til Uniconsult

John Kirkholt (37) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI. John har lang og variert erfaring fra børsnoterte- og privateide selskap. Han har 7 års erfaring fra revisjon og rådgivning i EY med bred oppdragserfaring innen revisjon både i Norge og internasjonalt. John har jobbet mye med finansiell- og skatterapportering, internkontroll og prosessforbedringer innen mange forskjellige bransjer og virksomheter. John har også 3,5 års erfaring som regnskapssjef i Entra ASA hvor han har jobbet særlig mye med regnskap, skatt, merverdiavgift, børsnotering, fisjoner og fusjoner, med bredt samarbeid på tvers av avdelinger i organisasjonen. Han setter seg raskt inn i nye problemstillinger, er vant til å jobbe i høyt tempo og å løse komplekse problemstillinger. John jobber effektivt, fokusert, målrettet og med en løsningsorientert tilnærming.