Vishal Singh Devgun

Introduksjon

Vishal er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har lang erfaring som rådgiver i offentlig sektor. Han arbeider med prosjektledelse, endringsledelse, behovsanalyse og løsningsutforming. Han har vært sentral i flere store endringsprosjekter og programmer med samfunnsøkonomisk nytte. Vishal har arbeidet i alle prosjektfaser, fra planlegging og analyse til gjennomføring og forvaltning. Han har god forståelse av IKT-utvikling, og arbeider tett sammen med utviklere, forretning og ledelse.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Digitalisering og Transformasjon
  • IKT-utvikling
  • Behovsanalyse
  • Produkteier
  • Kontinuerlig forbedring

Personalia / kontakt

Vishal Singh Devgun
Partner
E: vsd@uniconsult.no
M: +47 974 67 488