Ulv Eirik Seter

Introduksjon

Med lang og bred erfaring innen alle sider ved økonomi- og virksomhetsstyring i privat-/ offentlig sektor og ideelle stiftelser, samt solid utdannelse og sertifiseringer, har Ulv Eirik høy faglig autoritet og gjennomføringsevne i oppdrag. Hans analytiske og systematiske tilnærming til alle utfordringer gjør at han svært raskt får god oversikt over komplekse problemstillinger og bidrar til gode løsninger på disse. Han er på konstant jakt etter forbedringsmuligheter på kundenes vegne.

Nøkkelkompetanse

  • Siv.øk, MBA, Statsautorisert revisor, IFR Academy
  • Økonomistyring, analyser og utredninger
  • IFRS, konsernregnskap og finansiell rapportering
  • Selskapstransaksjoner og verdsettelser
  • Prosessutvikling og endrings-/prosjektledelse (LEAN, Prince II)
  • Modellbygging i Excel, Power Pivot og Power BI

Personalia / kontakt

Ulv Eirik Seter
Partner / Statsautorisert revisor
E: ues@uniconsult.no
M: +47 911 36 869