Torgeir Vikenes

Introduksjon

Torgeir Vikenes er statsautorisert revisor og har lang erfaring som leder, rådgiver og prosjektleder med hovedvekt innenfor økonomi og regnskap. Han har hatt et bredt utvalg av oppdrag som CFO, regnskapssjef og kredittsjef innenfor ulike bransjer som innbefatter både detaljhandel, tjenesteyting og forsikring. Hovedarbeidsområder omfatter praktisk regnskapsføring, periodeavslutninger, konsolidering og rapportering, samt etablering og oppfølging av rutiner og arbeidsprosesser.

Nøkkelkompetanse

  • Økonomi-/finansledelse (CFO, Regnskapssjef, Kredittsjef)
  • Økonomi- og regnskapsfaglig rådgivning og operativ bistand (Statsautorisert revisor)
  • Konsolidering og rapportering
  • Etablering og oppfølging av internkontroll
  • Prosjektledelse (PRINCE2, LEAN)
  • Styrearbeid (Leder, medlem, sekretær)

Personalia / kontakt

Torgeir Vikenes
Partner / Statsautorisert revisor
E: tvi@uniconsult.no
M: +47 900 87 552