Torbjørn L. Øye

Introduksjon

Torbjørn er siviløkonom fra NHH, og har hatt en rekke oppdrag som «Management for hire» i ulike økonomi- og regnskapsjefsfunksjoner. Han har hatt rollen som CFO, konsernregnskapssjef og controller med ansvar for finansiell rapportering, budsjettering, strategi, forretningsutvikling, m.m. Torbjørn har også kompetanse og erfaring innenfor fagfeltene program- og prosjektledelse, økonomisk analyse, kostnadseffektivisering, prosesskartlegging og anskaffelser.

Nøkkelkompetanse

  • Management roller (CFO, økonomisjef, regnskapssjef)
  • Rapportering, økonomisk analyse
  • Sertifisert PMP prosjektleder, PRINCE2
  • Scrum product owner
  • LEAN yellow belt

Personalia / kontakt

Torbjørn L. Øye
Partner / siviløkonom NHH
E: toy@uniconsult.no
M: +47 970 38 968