Thomas Håve

Introduksjon

Thomas er siviløkonom/MBA med over 19 års erfaring som konsulent/rådgiver og revisor. Thomas har erfaring fra både børsnoterte og privateide inkludert internasjonale konsern og konsesjonsbelagte selskaper. Hovedarbeidsområder inkluderer finansiell rapportering med IFRS vurderinger, periodeavslutning inkludert konsolidering, budsjettering, skatt og avgift og ledelsesrapportering.

Nøkkelkompetanse

  • Statsautorisert revisor
  • IFRS
  • Analyser og beslutningsunderlag
  • Økonomi og virksomhetsstyring

Personalia / kontakt

Thomas Håve
Partner/Siviløkonom/Statsaut. revisor/MBA
E: tha@uniconsult.no
M: +47 971 66 651