Sindre Grødem

Introduksjon

Sindre er utdannet statsviter og har allsidig kompetanse innen prosjekt- og prosesstyring, virksomhetsstyring, utredning og analyse. Han har bred erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor generelt, og helsesektoren spesielt. Som konsulent trives Sindre godt i prosjekt som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, brukere og tjenester, hvor interessenthåndtering, endrings- og prosessledelse er avgjørende for suksess. Han får gode tilbakemeldinger på sin evne til å raskt sette seg inn nye fagfelt, være tydelig og løsningsorientert, samt at han har stor kapasitet. Sindre omtales som en dedikert og reflektert konsulent som har god forståelse for forutsetningene for vellykket gjennomføring av strategiske prosjekter.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjekt- og prosessledelse (Prince2 Practitioner)
  • Kommunikasjon og interessenthåndtering
  • Digitaliseringsprosjekter
  • Virksomhetsutvikling
  • Utredning og analyse

Personalia / kontakt

Sindre Grødem
Seniorkonsulent
E: sgr@uniconsult.no
M: +47 970 61 711