Roger Skoglund

Introduksjon

Roger har igjennom kombinasjonen solid bransjekunnskap, dyp teknisk innsikt og bred prosjektlederkompetanse dokumentert høy gjennomføringsevne og solide resultater i sine oppdrag. Han har de siste 10 årene jobbet med digitalisering i roller som prosjekt- og programleder i store organisasjoner som Altinn, Lånekassen og Statnett. Han har erfaring fra alle prosjekt- og programfaser. Roger kan jobbe direkte og godt med alle nivåer i en organisasjon – fra utviklingsteam og opp til virksomhetsledelse.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse (PRINCE2 Practitioner, PMP)
  • Programledelse (MSP Practitioner)
  • Usikkerhetsstyring
  • Arkitekturstyring (TOGAF Certified)
  • Digitalisering
  • Anskaffelsesstrategi og offentlige anskaffelser

Personalia / kontakt

Roger Skoglund
Partner
E: rsk@uniconsult.no
M: +47 906 54 992