Robert Rogne

Introduksjon

Robert (f. 1974) er statsautorisert revisor og har norske og internasjonale regnskapsregler som kjernekompetanse. Robert har hatt flere langvarige oppdrag som konsernregnskapssjef og har jobbet mye med å vurdere regnskapsmessige og skattemessige problemstillinger. Robert har god teoretisk kunnskap og finner praktiske løsninger på problemer, han jobber mye med prosessforbedringer rundt bruk av digitale verktøy, og har flere løpende oppdrag med driftsstøtte og teknisk bistand på konsolideringsverktøy.

Nøkkelkompetanse

  • Ekspertise innen konsolidering og finansiell rapportering, IFRS og NGAAP
  • Avansert bruker av Cognos og HFM
  • Oppkjøp, fusjoner, fisjoner og omorganiseringer
  • Detaljkunnskap om regelverket for skatt og avgift
  • Effektiv og har høy arbeidskapasitet
  • Sterk på digitale verktøy

Personalia / kontakt

Robert Rogne
Partner/Statsautorisert revisor
E: rro@uniconsult.no
M: +47 971 75 042