Per Otto Garsjø

Introduksjon

Per Otto Garsjø har omfattende erfaring innenfor områdene løsningsarkitektur, produkteier, program-/prosjektledelse. Erfaringen dekker bl.a. å identifisere og beskrive overordnet funksjonell arkitektur og løsningskomponenter, prosessmodellering og arbeid som produkteier med analyse av behov og identifisering av krav. Per Otto har erfaring fra å være bindeledd mellom forretning og IT. Han har arbeidet i samarbeidsprosjekter mellom offentlige virksomheter i Norge og mellom nordiske virksomheter.

Nøkkelkompetanse

  • Virksomhets-/løsningsarkitektur med vekt på funksjonelle arkitektur (TOGAF 9 for Practioners)
  • Produkteier (Scrum Product Owner)
  • Prosess- og prosjektledelse (PRINCE 2 Foundation)
  • Samarbeidsprosjekter mellom virksomheter

Personalia / kontakt

Per Otto Garsjø
Partner/Siviløkonom
E: pog@uniconsult.no
M: +47 901 87 137