Ola Steimoen

Introduksjon

Ola er en erfaren rådgiver innen økonomi- og virksomhetsstyring. Han har 6 års erfaring fra finansiell revisjon og rådgivning i Ernst & Young, og har vært ansatt som konsulent i Uniconsult siden 2004. Som konsulent har Ola bred erfaring fra ulike roller som innleid CFO/økonomisjef, konsernregnskapssjef og controller. Ola har bred forretningsforståelse, og ser sammenhengen mellom driftsmessige, finansielle, skatte- og avgiftsmessige, og regnskapsmessige utfordringer.

Nøkkelkompetanse

  • Finansiell rapportering (IFRS og GRS)
  • Konsolidering
  • Skatt og avgift
  • Omorganisering og selskapstransaksjoner (M&A)
  • Intern kontroll

Personalia / kontakt

Ola Steimoen
Partner / Siviløkonom / Statsaut. revisor
E: ost@uniconsult.no
M: +47 982 06 112