Nils-Jørgen Øhre

Introduksjon

Nils-Jørgen er statsautorisert revisor og siviløkonom fra NHH og har lang erfaring med å yte midlertidig ledelse, operativ bistand og prosjektledelse til økonomifunksjonen. Han har hatt styreverv i en årrekke og har tidligere jobbet som revisor og økonomisjef innenfor en rekke bransjer. Han har solid erfaring fra å lede økonomifunksjonen og å rapportere til ledelse, styre og eksterne på en lettfattelig og strukturert måte. Han er løsningsorientert og setter seg raskt inn i problemstillinger.

 

Nøkkelkompetanse

  • Ledelse av økonomifunksjonen
  • Finansiell rapportering, skatt, intern kontroll og regnskap
  • Prosjektledelse (Prince 2)
  • Finansiell analyse og ad-hoc rapportering
  • Bransjeerfaring: Kapitalforvaltning og investeringer, tjenesteyting, cruise, industri og offentlig virksomhet

Personalia / kontakt

Nils-Jørgen Øhre
Partner/Statsautorisert revisor
E: njo@uniconsult.no
M: +47 917 86 558