Merete Myhrstad

Merete har sin kjernekompetanse innenfor finansiell rapportering og virksomhetsstyring, og bistår med rådgivning, operativ drift eller midlertidig ledelse. Hennes erfaring omfatter offentlig sektor, børsnoterte selskaper og private selskaper, som ansatt linjeleder, innleid leder eller operativ konsulent, prosjektleder og eller styremedlem. Merete hjelper sine kunder med analyse, effektivisering og forbedring av rutiner og prosesser, prosjekter, strategiarbeid, børsnoteringer, transaksjoner, kommunikasjon, endringsledelse, internkontroll og drift. Hun har spisskompetanse på regnskapsmessige problemstillinger og børskrav, setter seg raskt inn i problemstillinger og liker utfordringer. Merete sitter også i ledelsen i Uniconsult.

Kontaktinformasjon

Merete Myhrstad
Ansvarlig partner
E: mmy@uniconsult.no
M: +47 952 38 899
T: +47 23 23 94 00