Merete Myhrstad

Introduksjon

Merete har bred operativ ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Hun hjelper sine kunder med analyse, effektivisering, forbedring og digitalisering av rutiner og prosesser, finansiell rapportering, strategiarbeid, transaksjoner, endringsledelse og internkontroll. Merete har spesielt gode kunnskaper om børsregelverket. Hun setter seg raskt inn i problemstillinger, er opptatt av å finne effektive og praktiske løsninger og liker utfordringer. Merete er en del av ledergruppen i Uniconsult.

 

Nøkkelkompetanse

  • Virksomhetsstyring, finansiell rapportering, prosjekter, analyse, børsnotering
  • CFO, økonomisjef, konsernregnskapssjef
  • Statsautorisert revisor/siviløkonom,
  • Prosjektleder PRINCE2 Foundation og Practitioner, Lean Six Sigma Yellow Belt (prosessledelse)
  • Styremedlem børsnoterte selskaper

Personalia / kontakt

Merete Myhrstad
Ansvarlig partner
E: mmy@uniconsult.no
M: +47 952 38 899