Mary Sletvold

Introduksjon

Mary er en erfaren prosess- og prosjektleder, som trives best når hun får jobbe i grensesnittet mellom organisatoriske, forretningsmessige og teknologiske utfordringer. Mary har jobbet med digitalisering og endringsledelse i store organisasjoner som Gjensidige, NAV og Telenor. I de siste årene har hun jobbet for Helsedirektoratet, hvor hun har vært med på etableringen av et nytt Helseregister, helt fra strategisk fase og frem til ferdig implementering og overføring til linje.

Nøkkelkompetanse

  • Prosess- og prosjektledelse
  • Optimalisering av arbeidsprosesser
  • Ledelse av digitale endringsprosesser
  • Omforming av behov til krav og IT-løsninger
  • Smidig metodikk og utviklingsprosesser
  • Innføring, overlevering til forvaltning

Personalia / kontakt

Mary Sletvold
Partner / Cand.Scient.
E: mis@uniconsult.no
M: +47 480 28 717