Marius Løken

Introduksjon

Marius (f. 1977) er siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH i Bergen, og har mer enn 16 års erfaring som revisor og konsulent, med både privateide og børsnoterte selskaper, inkludert internasjonale konsern. Han har arbeidet mye med finansiell rapportering, skatterapportering, analysearbeid, utarbeidelse av dokumentasjon, samt forbedringsprosjekter innenfor økonomifunksjonen, både i rene bistandsoppdrag eller som management for hire. Marius har vært ansatt i Uniconsult siden 2008.

Nøkkelkompetanse

  • IFRS- og NGAAP – rapportering, samt IFRS konverteringsprosjekt
  • Konsolidering
  • Rapportering, både til selskapets ledelse og til offentlige myndigheter
  • Skatt
  • Etablere effektiv rapportering med grensesnitt mellom excel og kildesystemer

Personalia / kontakt

Marius Løken
Partner/ Statsautorisert revisor
E: mlo@uniconsult.no
M: +47 482 61 735