Lill-Ann Diserud

Introduksjon

Lill-Ann er siviløkonom fra BI. Hennes hovedarbeidsområde er prosjektledelse innenfor IT og økonomi. Hun har hatt mange langvarige oppdrag for store systemutviklingsprosjekter samt for digitaliseringsprosjekter og tverretatlige prosjekter i offentlig sektor. Lill-Ann har leder- og prosjekterfaring fra innføring av nye og endrede prosesser knyttet til digitalisering, omorganisering og andre typer endringer. Hun har arbeidet mye med etablering og bruk av metoder og verktøy for prosjektledelse, systemutvikling og arbeidsflyt. Lill-Ann har ledererfaring fra konsulent- og IT-virksomhet og har solid kompetanse på internt og ekstern kommunikasjon.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse (PMP og Prince2-sertifisert, styremedlem i PMI Norway Chapter Oslo Branch)
  • Digitaliseringsprosjekter
  • Innføring og kommunikasjon av endringer i organisasjon og prosesser
  • Offentlige tverretatlige prosjekter

Personalia / kontakt

Lill-Ann Diserud
Partner / Siviløkonom
E: lad@uniconsult.no
M: +47 934 80 287