Lars Helge Wik

Introduksjon

Lars Helge er konsulent innen økonomi- og virksomhetsstyring med solid kompetanse på finansiell rapportering, IFRS, skatterapportering, transaksjoner og prosessforbedringer for børsnoterte- og privateide selskaper. Lars Helge er analytisk, løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet, har gode lederegenskaper og godt humør. Lars Helge er siviløkonom og statsautorisert revisor, og er faglig oppdatert på hva som skjer på relevante kompetanseområder. Lars Helge har hatt syv spennende oppdrag i Uniconsult hvor han har avlastet senior personell og jobbet tett opp mot selskapenes CFO.

Nøkkelkompetanse

  • Finansiell rapportering
  • Fagkompetanse regnskap, skatt og avgift
  • Utvikling og ledelse av økonomifunksjonen
  • Jobbe smart og effektiv bruk av systemer

Personalia / kontakt

Lars Helge Wik
Partner
E: lhw@uniconsult.no
M: +47 992 16 729