Heidi Kristine Andersen

Introduksjon

Heidi har 20 års erfaring som statsautorisert revisor og rådgiver innenfor økonomi- og virksomhetsstyring. Hun har bred erfaring fra alle sider ved finansiell planlegging, budsjettering, rapportering (IFRS og NGAAP) og oppfølging. Heidi har også operativ erfaring med konsolidering, internkontroll, virksomhetsstyring, skatt, avgift og prosjektledelse. Hun har spesielt erfaring fra bransjer som bank, finans og eiendom, men også bred erfaring fra andre bransjer. Heidi har vært ansatt i Uniconsult siden 2010.

Nøkkelkompetanse

  • Finansiell Rapportering og Konsolidering
  • Økonomiledelse og ledelsesrapportering
  • Bistand til økonomidirektør (C-level management)
  • Prosjektledelse (PRINCE2, LEAN)

Personalia / kontakt

Heidi Kristine Andersen
Partner / Statsautorisert revisor
E: han@uniconsult.no
M: +47 975 65 531