Hans Erik Ruud

Introduksjon

Hans Erik har lang erfaring fra prosjekter i privat og offentlig sektor med spisskompetanse innenfor prosjektledelse (lokalt og outsourcing), arkitektur og prosessforbedring. Med bakgrunn som utvikler, løsningsarkitekt og prosjektleder fungerer han oftest i rollen som prosjekt- og leveranseleder som bindeledd mellom forretning og IT. Hans Erik har svært gode presentasjon- og kommunikasjonsevner, får raskt god oversikt og nødvendig dyp innsikt til å se muligheter og håndtere potensielle utfordringer i arbeidet han involverer seg i.

Nøkkelkompetanse

  • Prosessforbedring / Digitalisering
  • Løsningsarkitekt med lang erfaring i prosessamspill / systemintegrasjon
  • Prosjekt- og programledelse (PRINCE2, MSP sertifisert)
  • Praktisk bruk av skytjenester
  • Kommunikasjon og opplæring

Personalia / kontakt

Hans Erik Ruud
Seniorkonsulent
E: her@uniconsult.no
M: +47 907 66 647