Erlend Høie

Introduksjon

Erlend er statsautorisert revisor (NHH) og har solid erfaring fra operativ ledelse av økonomiområdet innen teknologi og software, men også som revisor og rådgiver innen retail og prosessindustri. Han har betydelig erfaring med rapportering både til ledelse, styre og eksterne. Han brenner for å utvikle solide og effektive prosesser i økonomifunksjonen, samt å jobbe smart for å sikre de gode beslutningene. Erlend er omgjengelig, ansvarsbevisst, effektiv og setter seg raskt inn i nye problemstillinger.

Nøkkelkompetanse

  • Finansiell rapportering til ledelse og eksterne
  • Intern kontroll og compliance
  • Virksomhetsstyring og finansiell analyse
  • Effektivisering av økonomifunksjonen

Personalia / kontakt

Erlend Høie
Seniorkonsulent
E: eho@uniconsult.no
M: +47 481 65 597