Erik Viken

Introduksjon

Erik (f. 1967) er siviløkonom fra Nord Universitet og innehar en master of management fra BI. Erik har erfaring fra flere konsulentfirmaer gjennom de siste 20 årene, og opparbeidet seg en betydelig erfaring med hovedvekt på bank/finans, retail, luftfart/transport og offentlige selskaper. De siste årene har Erik arbeidet mye med forretningsutvikling og anskaffelse og implementering av nye digitale løsninger innenfor transportbransjen, samt  offentlige tjenesteanskaffelser som IT-konsulenttjenester og servicetjenester. Erik har bred erfaring innenfor alle deler av ulike anskaffelsesløp, fra behovskartlegging via anskaffelsesprosess til avtaleinngåelse og etterfølgende kontraktsoppfølging og gevinstrealisering.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjekt-/prosessledelse (PRINCE2 Practitioner, PMP, Managing Succesfull Programs, Lean Yellow Belt, SCRUM Product Owner)
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Tjeneste- og systemanskaffelser (sertifisert i offentlige anskaffelser – NohrCon, PMI Agile Certified Practitioner)
  • Forhandlinger og avtaleinngåelser
  • Utredninger, kost-/nytteanalyser, gevinstrealisering

Personalia / kontakt

Erik Viken
Partner/ Siviløkonom/ Master in Management
E: evi@uniconsult.no
M: +47 414 34 143