Ellen Solum

Introduksjon

Ellen er en erfaren økonomileder med regnskap som spesialfelt. Hun har lang erfaring fra selskaper i endring, har en solid faglig forankring og god kunnskap om digitalisering av økonomiprosesser. Hun setter seg raskt inn i problemstillinger og får god oversikt over strategiske og organisatoriske utfordringer. Ellen er en svært tydelig leder som gjennom oppdrag som konsernregnskapssjef og CFO har identifisert og gjennomført flere forbedringsprosjekter forankret i selskapenes strategi.

Nøkkelkompetanse

  • Ledelse av økonomi, controlling og regnskapsavdelinger
  • IFRS og konsernregnskap
  • Finansiell rapportering og rapportering i børsnoterte selskaper
  • Digitaliseringsprosjekter i økonomiavdelinger
  • Ledelse av strategi implementering og endringsprosesser

Personalia / kontakt

Ellen Solum
Partner
E: eso@uniconsult.no
M: +47 976 66 717