Cecilie Schjander

Introduksjon

Cecilie er prosjektleder og innføringsansvarlig med bred erfaring fra store prosjekter for digitalisering, modernisering og effektivisering av søknad- og saksbehandlingsprosesser. Hun har god kompetanse på hvordan innføring av nye løsninger og arbeidsmåter påvirker menneskene i organisasjonen og hvordan skape endringsvilje i organisasjonen. Cecilie arbeider strukturert og metodisk, kommuniserer godt på alle nivåer i organisasjonen og har stor leveringsevne.Cecilie arbeider strukturert og metodisk, og kommuniserer godt på alle nivåer i organisasjonen. Hun har vært ansatt i Uniconsult siden 2011.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektleder PRINCE2 Foundation, Lean Six Sigma Yellow Belt (prosessledelse), Scrum Product Owner
  • Endringsledelse og gevinstplanlegging
  • Dokumenthåndteringssystemer, NOARK
  • Etablering av forvaltnings-, drift,- og brukerstøtteenheter
  • Anskaffelser og kontraktsoppfølging
  • Prosesskartlegging og arbeidsflytdiagrammer

Personalia / kontakt

Cecilie Schjander
Partner / Bedriftsøkonom / Diplom- markedsøkonom
E: csc@uniconsult.no
M: +47 977 32 672