Cato Gjørven

Introduksjon

Cato er prosjektleder og rådgiver med over 18 års erfaring fra ledelse av IKT-prosjekter i både offentlig og privat sektor. Prosjektene har omfattet strategiutvikling, konseptualisering og løsningsspesifisering, systemvalg, utvikling, integrasjon, test, pilotering, innføring, gevinstrealisering og organisering av drift og forvaltning. Cato har også erfaring fra flere offentlige IKT-anskaffelser.  Han er utdannet siviløkonom, og er sertifisert prosjektleder PMP og PRINCE2 Practitioner.

Nøkkelkompetanse

  • Sertifisert prosjektleder PMP og PRINCE2 Practitioner
  • Prosjektledelse av digitale endringsprosjekter
  • IT-strategi og IT-tjenesteutvikling
  • Offentlige anskaffelser
  • Utredningsarbeid og prosessfasilitering

Personalia / kontakt

Cato Gjørven
Partner/Siviløkonom
E: cgj@uniconsult.no
M: +47 482 77 370