Camilla Louise Bremmer Moen

Introduksjon

Camilla (f. 1974) er jurist og har solid erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har bred erfaring som prosjektleder, og lang fartstid med innføring av utviklingsprosjekter, opplæringstiltak, kommunikasjonaktiviteter, og overlevering til linjen. Gjennom 12 år i offentlig sektor både lokalt og sentralt på direktoratsnivå, har hun vist gode egenskaper til å samarbeide og bygge relasjoner på tvers av nivåer og etater. Camilla er kjent som positiv, strukturert og godt organisert.

Nøkkelkompetanse

  • Cand.jur
  • Prosjektledelse (Prince 2 Practitioner)
  • Prosessdriver
  • Innføring, inkl. opplæring og kommunikasjon, og endringsledelse
  • Overlevering til forvaltning
  • Personvern (GDPR Foundation)

Personalia / kontakt

Camilla Louise Bremmer Moen
Partner/Jurist
E: clm@uniconsult.no
M: +47 908 52 102