Audun Dragland

Introduksjon

Audun er en erfaren sikkerhetsrådgiver, utdannet Cand.Scient ved institutt for informatikk ved UiO. Han har jobbet både som utvikler og med IKT sikkerhet, og har hatt rollen som sikkerhetsansvarlig i over 10 år.  Audun er opptatt av at sikkerhetstiltak skal være lønnsomme for virksomhetene, og så lite synlige som mulig for de ansatte. Effektiv kommunikasjon med ledergruppen er nøkkel for å lykkes med sikkerhetsarbeidet i enhver virksomhet. Han har tro på at effektiv opplæring og sikkerhetsfokus innenfra er langt viktigere enn noen teknologi, og at virksomheter må lære av feil. Sikkerhet må muliggjøre ny teknologi, og ikke være et team av folk som sier nei!

Nøkkelkompetanse

  • CISO for innleie
  • Sikkerhetsrådgivning
  • Sikkerhetsarkitektur
  • CISSP

Personalia / kontakt

Audun Dragland
Seniorkonsulent
E: adr@uniconsult.no
M: + 47 402 22 411