Arne Norrud

Introduksjon

Arne er en tydelig prosjektleder som raskt skaper tillit hos de ulike partene i et prosjekt. Han er sterk på kommunikasjon. Arne har jobbet med digitalisering i store organisasjoner som Skatteetaten, Lånekassen og Oslo kommune og har god oversikt over både faglige og organisatoriske utfordringer i et prosjekt. De siste årene har han jobbet mye med digitale innbyggertjenester på helseområdet. Arne har bred erfaring med strategi- og endringsprosesser og har ledet Uniconsult de siste 12 årene.

Nøkkelkompetanse

  • Digital strategiutvikling
  • Ledelse av digitale endringsprosjekter
  • Ledelse av endringsprosesser
  • Utredninger
  • Kost-/nytteanalyser

Personalia / kontakt

Arne Norrud
Daglig leder/ansvarlig partner/Siviløkonom NHH
E: ano@uniconsult.no
M: +47 957 57 854