Arne Norrud

Arne (f.1967) er en tydelig prosjektleder som raskt skaper tillit hos de ulike partene i et prosjekt. Han er sterk på kommunikasjon både oppover og nedover i organisasjonen. Arne har jobbet med IKT-prosjekter i store organisasjoner som Skatteetaten, Lånekassen, Aetat (nå NAV) og har gjennom denne erfaringen god oversikt over både faglige og organisatoriske utfordringer i et prosjekt. Han har god kompetanse på utredning/analyse, kost/nyttevurderinger, anskaffelse, forhandlinger, implementering og overføring til drift- og forvaltning. Arne har også bred erfaring med strategi- og endringsprosesser. Han har vært ansatt i Uniconsult siden 1999.

Kontaktinformasjon

Arne Norrud
Daglig leder/ansvarlig partner/Siviløkonom NHH
E: ano@uniconsult.no
M: +47 957 57 854
T: +47 23 23 94 00