Andreas Jürgensen

Introduksjon

Andreas er utdannet siviløkonom, og er en erfaren rådgiver innen endringsledelse. Han har i hovedsak arbeidet i prosjekter i offentlig sektor knyttet til endring og digitalisering. Som konsulent har Andreas opparbeidet seg særskilt kompetanse innen endringsledelse, prosjektledelse, prosess- og virksomhetsutvikling. Han arbeider godt i skjæringen mellom teknologi og menneske, og har solid forståelse for muligheter og utfordringer digitale tjenester gir organisasjoner og samfunn.

Nøkkelkompetanse

• Endringsledelse (PROSCI Change Manager Certification Program)
• Prosjektledelse (Prince2 Practitioner)
• Virksomhetsutvikling
• Kompetanseutvikling

Personalia / kontakt

Andreas Jürgensen
Partner
E: aju@uniconsult.no
M: +47 957 30 899