Anders Hemnes

Introduksjon

Anders Hemnes er siviløkonom med lang faring som leder og konsulent innenfor IKT- området, spesielt innenfor digitalisering i offentlig sektor. Han har vært programleder, prosjektleder, kvalitets- sikrer samt prosessleder i store IKT- og digitaliseringsprosjekter.  Han har blant annet arbeidet med etableringen av Altinn I og II, vært programleder for Skatteetatens satsing på digitale tjenester, som Skattemelding på nett for borgere og næringsliv. Videre har Anders vært prosessleder i arbeidet med etablering av A-ordningen og i dag arbeider han med moderniseringen av Folkeregistret. Anders har også god kompetanse på anskaffelsesprosesser og forhandlingsledelse. 

Nøkkelkompetanse

  • Prosjekt- og programledelse (PRINCE2 Practitioner) 
  • Strategi- og prosessutvikling i digitale prosjekter   
  • Avtaleutforming og etablering 
  • Leverandørstyring  
  • Kommunikasjon og samarbeid        

Personalia / kontakt

Anders Hemnes
Partner/Siviløkonom
E: ahe@uniconsult.no
M: +47 917 37 883