Den digitale økonomifunksjonen

Vi kjenner økonomifunksjonen fra det regnskapstekniske via finansiell rapportering til hvordan lede en økonomiavdeling. Alle våre konsulenter har økonomifaglig formalkompetanse på mastergradsnivå, og de fleste er siviløkonom og/eller statsautorisert revisor. Vi bistår med å styrke økonomistyringen, effektivisere og digitalisere prosessene og å bruke dataanalyser til å forbedre styringsinformasjonen til ledelsen.

Virksomhetsstyring

Vi hjelper kunden med å nå sine mål. Kanskje trenger dere hjelp til å etablere en styring som underbygger virksomhetens strategi, eller den gode analysen av risiko, aktiviteter og produkter? Uniconsult har konsulenter med solid erfaring på virksomhetsstyring, utvikling av risikostyringsmodeller og internkontrollprosjekter. Vi er raskt operative i virksomheten, og fokuserer på god prosjektledelse og å etablere et godt samarbeid. Vi vet at kompetanseoverføring mellom konsulent og medarbeidere er avgjørende for å sikre et vellykket resultat, og at en god overlevering er nøkkelen til suksess.

Finansiell rapportering 

Vi er eksperter på finansiell rapportering. Mange av oss har bakgrunn fra revisjon og er statsautoriserte revisorer. I tillegg har alle våre konsulenter solid operativ erfaring og gode referanser. Vi vet hva som kreves av kvalitetssikring for å ha en velfungerende finansiell rapportering. Vi kan fylle en rolle eller bistå med kompetanse på alle områder innenfor finansiell rapportering, herunder; ledelsesrapportering, eksternrapportering, skatterapportering, IFRS implementering, periodeavslutning, konsolidering, budsjettering, likviditetsstyring, regnskapsanalyser osv.

Digitalisering

Vi har god erfaring med digitaliseringsprosjekter hvor vi forenkler rutiner og bidrar til mer effektive prosesser. Vi vet at digitalisering er et «buzz» ord som ikke kan gjennomføres på en god måte om de ansatte ikke er med. Vi vet også at teknologisk støtte i prosessforbedringer er viktig for at effektiviseringsgevinster skal kunne tas ut. Vår hypotese er at en vellykket digitalisering av økonomifunksjonen må skje gjennom effektivisering av hvordan ting gjøres, utvikling av menneskene i økonomifunksjonen, og gjennom riktig bruk og utnyttelse av IT systemene. Vi vet også at virksomheten noen ganger må investere i nye systemer eller ny kompetanse.