Nyansatt

Andreas Lysne Ervik har startet i Uniconsult!

Vi er glade for å kunne ønske Andreas Lysne Ervik velkommen til Uniconsult. Han er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH, og har de siste fem årene arbeidet i private og offentlige virksomheter med å utvikle og styre økonomifunksjonen. 

 

Andreas Lysne Ervik (f. 1983) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Han startet karrieren som revisor i PwC i 2008, og har de siste fem årene arbeidet i private og offentlige virksomheter med å utvikle og styre økonomifunksjonen. Andreas har ledet flere forbedringsprosjekter med gode resultater, og jobber kontinuerlig for å hente ut de gevinstene digitalisering kan gi til virksomheten. Han har jobbet med å utvikle finansiell rapportering til ulike interessenter, og fokuser på at rapportering skal gi beslutningstakere nødvendig innsikt. Han er svært opptatt av å være en god sparringspartner for lederne han jobber for.

Andreas er en positiv og engasjert konsulent, som setter seg raskt inn i ulike problemstillinger og løser disse på en strukturert og analytisk måte. Han tilstreber å forstå kulturen der han jobber, og er svært interessert i hvordan teknologi kan brukes for å bedre virksomhetsstyringen til norske og internasjonale bedrifter.