Nyansatt

Alf Einar Riberg til Uniconsult!

290_16_uniconsult_des16__00075Alf Einar Riberg (41) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Alf Einar har mer enn 15 års erfaring innenfor økonomi, finans og virksomhetsstyring, og har gjennom sin rolle som CFO de siste 7 årene hatt totalansvaret for selskapers økonomi- og finansfunksjon. Alf Einar har ledet flere forbedringsprosjekter fra ulike selskaper og bransjer med gode resultater. Han har jobbet med finansiell rapportering, både internt, mot styre og andre finansielle interessenter. Alf Einar har videre erfaring med både restruktureringsarbeid og oppkjøpsprosesser. I tillegg til å ha jobbet som CFO, har Alf Einar bakgrunn som finanssjef, konserncontroller og risikoanalytiker fra mellomstore privateide selskaper til store børsnoterte selskaper. Alf Einar er strukturert, effektiv og løsningsorientert, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. Han er vant til å jobbe i høyt tempo og bidrar mer enn gjerne som sparringspartner på utfordringer utenfor sitt ansvarsområde.