Nyansatt

Agnethe Kopperdal er vårt siste tilskudd i Uniconsult!

Agnethe er utdannet statsautorisert revisor (Master fra NHH) og har i tillegg en MA in Economics and Finance fra Heriott-Watt University (Edinburgh) og en MBA i Corporate Finance fra NHH.

Hun startet karrieren i EY Oslo, først som revisor og da revisjon av hovedsakelig større børsnoterte selskap og deretter to år med transaksjonsrådgivning, fortrinnsvis finansiell due diligence men også arbeid rettet mot børsnoteringer. Fra 2009 til 2016 hadde hun ulike lederroller i Equinor ASA (tidligere Statoil ASA), da fra carve out/børsnotering/ansvarlig for finansiell rapportering for Statoil Fuel & Retail, risiko og portefølje verdsettelse for internasjonal virksomhet, omorganisering og nedbemanningsprosjekter, lederrolle for prosjektteam på konsernnivå og finansiell rapportering. De siste årene har hun vært CFO med mye styreerfaring, og kommer nå fra stillingen som CFO i Norrøna Sport.

Agnethe er en tydelig leder og stiller ambisiøse krav til alle, inklusiv seg selv, og er overbevist om at nøkkelen til suksess ikke er enkeltindivider - men styrken av samhandling og viktigheten av klare og felles mål. Hun er uredd, utfordrer alltid etablerte sannheter og er genuint nysgjerrig av natur. Hun drives av kontinuerlig forbedringer og liker best når dette kombineres med bedret lønnsomhet.