Nyansatt

Andreas Jürgensen til Uniconsult!

Andreas Jürgensen er siste tilskudd på listen over dyktige ansatte i Uniconsult. Han er utdannet siviløkonom og har opparbeidet seg særskilt kompetanse innen endringsledelse, virksomhetsutvikling og prosessutvikling.

 

Andreas er utdannet siviløkonom og har arbeidet som konsulent siden 2007. Han har i hovedsak arbeidet med oppdrag i offentlig sektor, og har i tiden som konsulent opparbeidet seg særskilt kompetanse innen endringsledelse, virksomhetsutvikling og prosessutvikling. Han trives godt i prosjekter hvor han arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi og menneske, og er sertifisert som endringsleder fra PROSCI.

Digitalisering og endring er et gjennomgangstema i prosjekter Andreas har gjennomført. Han har erfaring fra ledende roller i både mindre prosjekt og større transformasjonsprogram innen skatt og avgift-, justis-, helse-, velferds- og veisektoren. Andreas har også vært mye brukt som kurs- og foredragsholder hos sine tidligere arbeidsgivere.

Andreas etablerer seg raskt oversikt over problemstillinger og det store bildet i endringsprosessen kunden står i. Han får tilbakemelding fra kunder og medarbeidere på å ha gode lederegenskaper, kombinert med en analytisk tilnærming og sterk gjennomføringsevne. Dette er egenskaper Andreas bruker til å jobbe frem gode resultater både selvstendig og gjennom andre.

 

Andreas Jurgensen