Våre verdier

I Uniconsult er vi stolte av verdiene våre! De reflekterer vårt fokus på menneskene i selskapet og bidragene vi leverer til kundene våre. Vi legger vekt på å utvikle oss samtidig som vi sørger for at kundene våre drar nytte av fremtidsrettet kunnskap og kompetanse.

Frihet og Fleksibilitet innebærer mulighet til å til å påvirke hvilken vei du selv vil gå med hensyn til oppdrag og kompetanseutvikling. Det betyr også frihet til å finne balanse mellom jobb og fritid. Friheten vil alltid være fulgt av ansvar for egne oppdrag, kollegaenes beskjeftigelse og selskapets resultater og utvikling.

 

Åpenhet og Likhet. Vi har alle lik eierandel og stemmerett i selskapet. Våre interne prosesser er åpne og alle bidrar i utviklingen av selskapet til felles beste.

 

Lønnsomhet og Verdiskapning. Uniconsult er uten hierarki og alle tar et felles ansvar for å drive selskapet så enkelt og effektivt som mulig. Vi ønsker å bruke tiden vår på det som er viktig for oss, og bidra til verdiskapning for våre kunder.

 

Kompetanse – er helt sentralt! Vi jobber målrettet med å utvikle kompetansen vår slik at vi alltid er oppdatert og har riktig kompetanse til det vi ønsker å jobbe med. Uniconsult rekrutterer også strategisk for å utvikle våre satsningsområder.