Karriere

I Uniconsult er alle likeverdige og derfor har vi laget en partnerskapsmodell som gjenspeiler dette. Allerede etter ett års ansettelse vurderes konsulentene mot kriteriene for å bli partner, på like vilkår som øvrige partnere i selskapet.

Åpenhet og likhet står sterkt hos oss, og det er det full transparens vedrørende kompensasjon. Dette bidrar til å skape samhold og et gjensidig ønske om at alle skal lykkes. Vi mener dette er en av mange årsaker til at vi tiltrekker oss de beste medarbeiderne, og at nyansatte raskt føler seg hjemme hos oss.

Alle som jobber i Uniconsult har en sterk indre motivasjon for jobben. Vi er selvdrevne og målbevisste og nyter derfor også stor grad av frihet og fleksibilitet, men med tydelige forventninger til at vi alle over tid bidrar til å utvikle kunder, markedet og selskapet. Vi har tro på at en likedeling av fellesskapets goder motiverer til at vi bistår hverandre. Kunnskapsdeling og bidrag til fellesskapet verdsettes derfor høyt hos oss.

Vi er sosiale og omgjengelige og de ansatte har er godt samhold. Vi deltar på fellesaktiviteter fordi vi har lyst til det og fordi vi mener det er viktig. Når vi planlegger aktiviteter som ski-weekend, sommerfest, fagsamling, strategisamling, julebord, kundearrangement og generalforsamling, er vi opptatt av at alle skal være med.