Karriere

I Uniconsult er alle likeverdige og derfor har vi laget en partnerskapsmodell som gjenspeiler dette. Allerede etter ett års ansettelse vurderes konsulentene opp mot kriteriene for å bli partner, på like vilkår som øvrige partnere i selskapet.

Vi praktiserer åpenhet og likhet, og det er full transparens vedrørende kompensasjon. Dette bidrar til å skape samhold og et gjensidig ønske om at alle skal lykkes. Samtidig mener vi dette er et av suksesskriteriene som gjør at vi tiltrekker oss de beste kandidatene, og at nyansatte raskt føler seg hjemme hos oss.

Alle ansatte i Uniconsult har stor grad av frihet, men med tydelige forventninger til at vi alle over tid bidrar til å utvikle kunder, markedet og selskapet. Vi har tro på at en likedeling av fellesskapets goder motiverer til at vi bistår hverandre. Kunnskapsdeling og bidrag til kompetanseutvikling verdsettes høyt.

Vi er sosiale og omgjengelige. Det er godt samhold blant de ansatte og vi deltar på fellesaktiviteter fordi vi mener det er viktig, og fordi vi har lyst. Når vi planlegger aktiviteter som ski-weekend, sommerfest, fagsamling, strategisamling, julebord, kundearrangement og generalforsamling, er vi opptatt av at alle skal være med.